تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر کلیه و مجاری ادراری

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کلیه و مجاری ادراری

دکتر مصطفی پناهنده

دکتر مصطفی پناهنده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص بیماری های کلیه

فوق تخصص بیماری های کلیه

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کلیه و مجاری ادراری

دکتر رسول اسماعیلی

دکتر رسول اسماعیلی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادراری

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر حسین دیالمه

دکتر حسین دیالمه

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادراری

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی پناهی

دکتر علی پناهی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادراری

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر احسان منصوریان

دکتر احسان منصوریان

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادراری

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر نیکان ظرافت جو

دکتر نیکان ظرافت جو

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادراری

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر رضا خبازیان

دکتر رضا خبازیان

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر امین باقری شیره جین

دکتر امین باقری شیره جین

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کلیه و مجاری ادراری

دکتر شاهین راسخ

دکتر شاهین راسخ

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها