تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مشاور ازدواج

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

41 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

پوریا رضائی

پوریا رضائی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

39 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

مژگان باقری مقیمی

مژگان باقری مقیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتری روانشناسی تخصصی

دکتری روانشناسی تخصصی

54 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

زهرا محمدنیا ایمنی

زهرا محمدنیا ایمنی

روانشناس بالینی

روانشناس بالینی

74 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

مرضیه خمسه

مرضیه خمسه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

روانشناس

روانشناس

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

دکتر ملینا شیرانی

دکتر ملینا شیرانی

دکتری روانشناسی بالینی

دکتری روانشناسی بالینی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

مهدی مرادی

مهدی مرادی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس

روانشناس

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

مینا فرهادی

مینا فرهادی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

ملیکا سفیدرود

ملیکا سفیدرود

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

ندا ملکی

ندا ملکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

37 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس

روانشناس

93 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

زینب جرجر

زینب جرجر

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

ستایش پیامی

ستایش پیامی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

0 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

نسرین دشتبانیان

نسرین دشتبانیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

0 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکزی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکزی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

جعفر عذاری اهوازی

جعفر عذاری اهوازی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

سهیلا مقصودی

سهیلا مقصودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور ازدواج

سحر

سحر

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی

113 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها