تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر روانپزشک

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر مصطفی سخاوت

دکتر مصطفی سخاوت

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

14 نظر
دانشگاه علوم پزشکی شهیدچمران اهواز

دانشگاه علوم پزشکی شهیدچمران اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر رضا محسنی بندپی

دکتر رضا محسنی بندپی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشکی

روانپزشکی

36 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر بهاره رضائی

دکتر بهاره رضائی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر زهرا زارع

دکتر زهرا زارع

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر فرشاد صادقی

دکتر فرشاد صادقی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
✅ متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

✅ متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

5 نظر
✅ روانپزشک و رواندرمانگر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

✅ روانپزشک و رواندرمانگر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر عمید شمس اله

دکتر عمید شمس اله

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

13 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر فرشید شهریاری

دکتر فرشید شهریاری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک، فوق تخصص روانپزشکی کودک

روانپزشک، فوق تخصص روانپزشکی کودک

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین روانپزشک

دکتر امیرحسین آرام

دکتر امیرحسین آرام

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

22 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر الهام اسماعیلی

دکتر الهام اسماعیلی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر سروین ساغرنیا

دکتر سروین ساغرنیا

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر روانپزشک

مریم موسیوند

مریم موسیوند

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم بهزیستی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم بهزیستی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر سارا صادقی پور

دکتر سارا صادقی پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر آلاله بهرامیان

دکتر آلاله بهرامیان

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

5 نظر
دستیار سال چهارم روانپزشکی

دستیار سال چهارم روانپزشکی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر سینا دژم پور

دکتر سینا دژم پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر مریم شاهی

دکتر مریم شاهی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر محبوبه گلشاهی

دکتر محبوبه گلشاهی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر روانپزشک

دکتر لیلا خیرخواه

دکتر لیلا خیرخواه

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
روانپزشک

روانپزشک

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها