تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مشاور فردی

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

ستایش پیامی

ستایش پیامی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتری روانشناسی تخصصی

دکتری روانشناسی تخصصی

54 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

زینب قاسمیان مبرهن

زینب قاسمیان مبرهن

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

ندا ملکی

ندا ملکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

37 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

زینب جرجر

زینب جرجر

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

ملیکا سفیدرود

ملیکا سفیدرود

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

سیده سمیه حجازیان امیری

سیده سمیه حجازیان امیری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

سهیلا مقصودی

سهیلا مقصودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی

دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

11 نظر
دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

فروزان بابایی

فروزان بابایی

روانشناس

روانشناس

128 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قزوین

فارغ التحصیل از دانشگاه قزوین

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس

روانشناس

93 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

دکتر احمد احمدی

دکتر احمد احمدی

دکتری تخصصی مشاوره

دکتری تخصصی مشاوره

20 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید چمران اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید چمران اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

49 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

زهره امراللهی

زهره امراللهی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

18 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

مریم کریمی

مریم کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

22 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس

روانشناس

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

الناز علی قلی زاده

الناز علی قلی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

پوریا رضائی

پوریا رضائی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

49 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

مرضیه خمسه

مرضیه خمسه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور فردی

جعفر عذاری اهوازی

جعفر عذاری اهوازی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها