تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مشاور جنسی

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

نگين تقدس

نگين تقدس

روانشناس بالینی

روانشناس بالینی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

روانشناس

روانشناس

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

مریم کریمی

مریم کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

22 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

ملیکا سفیدرود

ملیکا سفیدرود

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

زهرا محمدنیا ایمنی

زهرا محمدنیا ایمنی

روانشناس بالینی

روانشناس بالینی

74 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

نسرین دشتبانیان

نسرین دشتبانیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

0 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکزی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکزی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

41 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

ستایش پیامی

ستایش پیامی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

0 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

مژگان باقری مقیمی

مژگان باقری مقیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

مرضیه خمسه

مرضیه خمسه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

سیده سمیه حجازیان امیری

سیده سمیه حجازیان امیری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

زینب قاسمیان مبرهن

زینب قاسمیان مبرهن

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

دکتر ملینا شیرانی

دکتر ملینا شیرانی

دکتری روانشناسی بالینی

دکتری روانشناسی بالینی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

مهدی مرادی

مهدی مرادی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

پوریا رضائی

پوریا رضائی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

39 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس

روانشناس

93 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور جنسی

فروغ معیری راد

فروغ معیری راد

روانشناس

روانشناس

17 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 7 ساعت

دکتر مشاور جنسی

لیلا معیرطرقی

لیلا معیرطرقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور جنسی

دکتر احمد احمدی

دکتر احمد احمدی

دکتری تخصصی مشاوره

دکتری تخصصی مشاوره

20 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید چمران اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید چمران اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور جنسی

فروزان بابایی

فروزان بابایی

روانشناس

روانشناس

128 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قزوین

فارغ التحصیل از دانشگاه قزوین

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها