تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مشاور خانواده

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

پوریا رضائی

پوریا رضائی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

39 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

زینب جرجر

زینب جرجر

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

مهدی مرادی

مهدی مرادی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس

روانشناس

93 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

زهرا محمدنیا ایمنی

زهرا محمدنیا ایمنی

روانشناس بالینی

روانشناس بالینی

74 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتری روانشناسی تخصصی

دکتری روانشناسی تخصصی

54 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

ندا ملکی

ندا ملکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

37 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

الناز علی قلی زاده

الناز علی قلی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

زهره امراللهی

زهره امراللهی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

18 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

سحر

سحر

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی

113 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس

روانشناس

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

احسان بیات

احسان بیات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و نوجوان

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور بوشهر

فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور بوشهر

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

سیده سمیه حجازیان امیری

سیده سمیه حجازیان امیری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

مژگان باقری مقیمی

مژگان باقری مقیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

مرضیه خمسه

مرضیه خمسه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

دکتر ملینا شیرانی

دکتر ملینا شیرانی

دکتری روانشناسی بالینی

دکتری روانشناسی بالینی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

سهیلا مقصودی

سهیلا مقصودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

مینا فرهادی

مینا فرهادی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

سیده زهرا موسوی معصوم

سیده زهرا موسوی معصوم

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور خانواده

جعفر عذاری اهوازی

جعفر عذاری اهوازی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها