تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مشاور کودکان

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

احسان بیات

احسان بیات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و نوجوان

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور بوشهر

فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور بوشهر

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

مرضیه خمسه

مرضیه خمسه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

الناز علی قلی زاده

الناز علی قلی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

زینب جرجر

زینب جرجر

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

سهیلا مقصودی

سهیلا مقصودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

سیده زهرا موسوی معصوم

سیده زهرا موسوی معصوم

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتر مرجان قاضی زاده فرد

دکتری روانشناسی تخصصی

دکتری روانشناسی تخصصی

54 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

ستایش پیامی

ستایش پیامی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

0 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

مژگان باقری مقیمی

مژگان باقری مقیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

فارغ التحصیل از دانشگاه زاهدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

پوریا رضائی

پوریا رضائی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

39 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

فارغ التحصیل از دانشگاه قوچان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

زهره امراللهی

زهره امراللهی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

18 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

سحر

سحر

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی

113 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سوهانک

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین مشاور کودکان

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری مدیریت

41 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

فارغ التحصیل از دانشگاه گرمسار

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 7 ساعت

دکتر مشاور کودکان

زبیده زرنشانی

زبیده زرنشانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

محبوبه شیخی زازرانی

محبوبه شیخی زازرانی

کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی

کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

دکتر سارا سالاری راد

دکتر سارا سالاری راد

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

31 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران مرکز

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران مرکز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

شیوا محمودی

شیوا محمودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- کودک و نوجوان

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

مطهره اخلاقی

مطهره اخلاقی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران مرکز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

دکتر سید حسن موسوی حیدری

دکتر سید حسن موسوی حیدری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مشاور کودکان

نازی قنبری

نازی قنبری

روانشناس بالینی

روانشناس بالینی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه رودهن

فارغ التحصیل از دانشگاه رودهن

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها