تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر متخصص کودکان

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین متخصص کودکان

دکتر هدیه سادات علوی

دکتر هدیه سادات علوی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان

متخصص کودکان

22 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین متخصص کودکان

دکتر میثم رضا بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان

فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان

23 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین متخصص کودکان

دکتر فاطمه رجائی پور

دکتر فاطمه رجائی پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
 تخفیف مشاوره%5 تخفیف مشاوره
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین متخصص کودکان

دکتر سارا فرهادی

دکتر سارا فرهادی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین متخصص کودکان

دکتر مینا غفاری

دکتر مینا غفاری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر محمدمهدی آنی

دکتر محمدمهدی آنی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

8 نظر
بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 4 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر حسین دلیلی

دکتر حسین دلیلی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 7 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر سمانه حمزلو

دکتر سمانه حمزلو

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

17 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر مهسا شیوا

دکتر مهسا شیوا

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر مریم افتتاح

دکتر مریم افتتاح

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر حانیه بخشایش

دکتر حانیه بخشایش

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر نسیم قربان نژاد

دکتر نسیم قربان نژاد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر مریم متفکر

دکتر مریم متفکر

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر شادی ادیب

دکتر شادی ادیب

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر یاسین حسین زاده

دکتر یاسین حسین زاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر کامران آسیائی

دکتر کامران آسیائی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر فتانه بابایی

دکتر فتانه بابایی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکر اصغر قیطاسی

دکر اصغر قیطاسی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر جواد میرهدایتی

دکتر جواد میرهدایتی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر متخصص کودکان

دکتر علی دهدشتی زاده

دکتر علی دهدشتی زاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایلام

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها