تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر تغذیه

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین تغذیه

شیما سیدابراهیمی

شیما سیدابراهیمی

کارشناسی ارشد تغذیه

کارشناسی ارشد تغذیه

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین تغذیه

مهدی خوشگوتهرانی

مهدی خوشگوتهرانی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین تغذیه

آرزو محمدی

آرزو محمدی

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

28 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین تغذیه

بهنام گشتی زاده

بهنام گشتی زاده

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر تغذیه

فاطمه حق شنو

فاطمه حق شنو

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

27 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر تغذیه

لاله کرامت

لاله کرامت

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

21 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

آزاده درویشیان

آزاده درویشیان

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

رضاعباسی

رضاعباسی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

نادیا حفیظی

نادیا حفیظی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

سعادت کریمی

سعادت کریمی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

13 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

بهجت صبور صادق زاده

بهجت صبور صادق زاده

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

10 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

فرناز پرورش

فرناز پرورش

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

17 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

لاله قائدی

لاله قائدی

کارشناسی ارشد تغذیه

کارشناسی ارشد تغذیه

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

احسان طهماسبی

احسان طهماسبی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

12 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

دکتر میلاد دانشی

دکتر میلاد دانشی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص تغذیه بالینی، فلوشیپ کبدچرب

متخصص تغذیه بالینی، فلوشیپ کبدچرب

9 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

شایان اکبری

شایان اکبری

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

بهاره اتحادی

بهاره اتحادی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

زینب غلامی

زینب غلامی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر تغذیه

حمیدرضا رحیمی

حمیدرضا رحیمی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها