تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مغز و اعصاب

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر مرتضی حیدری

دکتر مرتضی حیدری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

23 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 10 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر علیرضا توسلی

دکتر علیرضا توسلی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص مغزواعصاب کودکان و فلوشيپ بيماريهاي عصبي ژنتيكي

فوق تخصص مغزواعصاب کودکان و فلوشيپ بيماريهاي عصبي ژنتيكي

27 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 14 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر محمودرضا اشرفی

دکتر محمودرضا اشرفی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

276 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها