تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر مغز و اعصاب

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر احمد پوررشیدی

دکتر احمد پوررشیدی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

31 نظر
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 7 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر نسیبه امیرزرگر

دکتر نسیبه امیرزرگر

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

20 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر سوین رسول زاده

دکتر سوین رسول زاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص داخلی مغز و اعصاب

متخصص داخلی مغز و اعصاب

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر دانیال کیانی

دکتر دانیال کیانی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

15 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر مغز و اعصاب

دکتر فرامرز امانت یزدی

دکتر فرامرز امانت یزدی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

16 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها