تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر بهداشت مادر و کودک

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 7 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

کاملیا ساداتی

کاملیا ساداتی

کارشناسی ارشد مامایی و دکترای تخصصی روانشناسی_سکسولوژیست

کارشناسی ارشد مامایی و دکترای تخصصی روانشناسی_سکسولوژیست

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

نادیه حزابی

نادیه حزابی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

ناهید رفیعی

ناهید رفیعی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناسی مامایی و زنان

کارشناسی مامایی و زنان

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

ام لیلی رضائی

ام لیلی رضائی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد بجنورد

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد بجنورد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

دکتر لیلا علیزاده

دکتر لیلا علیزاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکتری سلامت باروری

کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکتری سلامت باروری

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

مریم صادقی

مریم صادقی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

مرجان بوستانی فرد

مرجان بوستانی فرد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد آبادان

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد آبادان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

سیده زینب موسوی نصر

سیده زینب موسوی نصر

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

زری رئیسی

زری رئیسی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه شهرکرد

فارغ التحصیل از دانشگاه شهرکرد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

پریسا امیری

پریسا امیری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

مهدیه حسین زاده

مهدیه حسین زاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

فاطره یحیی نژاد

فاطره یحیی نژاد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد ساری

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد ساری

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

فاطمه ملائک

فاطمه ملائک

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

دکتر ندا ناظم اکباتانی

دکتر ندا ناظم اکباتانی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
ماما و متخصص سلامت باروری و جنسی

ماما و متخصص سلامت باروری و جنسی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

نیلوفر کریمی

نیلوفر کریمی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
مشاور مامایی

مشاور مامایی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد ورامین

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد ورامین

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

یاسمن پیروز صدیق

یاسمن پیروز صدیق

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
مشاور مامایی

مشاور مامایی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

معصومه نامی

معصومه نامی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

مژگان پیامنی

مژگان پیامنی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

ساره گواهی حقیقی

ساره گواهی حقیقی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه جهرم

فارغ التحصیل از دانشگاه جهرم

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بهداشت مادر و کودک

روجا شهریاری پور

روجا شهریاری پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساری

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساری

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها