تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر بیماری های عفونی

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بیماری های عفونی

دکتر مجید اصغرزاده

دکتر مجید اصغرزاده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بیماری های عفونی

دکتر عباس سلگی

دکتر عباس سلگی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بیماری های عفونی

دکتر محمدرضا عبدالصالحی

دکتر محمدرضا عبدالصالحی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بیماری های عفونی

دکتر مهران احمدی

دکتر مهران احمدی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر بیماری های عفونی

دکتر محمود خدابنده

دکتر محمود خدابنده

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها