تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر زنان و زایمان

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین زنان و زایمان

دکتر سوسن رضائی

دکتر سوسن رضائی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراح و متخصص زنان و زایمان

جراح و متخصص زنان و زایمان

20 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین زنان و زایمان

کیانا صادقی

کیانا صادقی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان ،بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

متخصص زنان و زایمان ،بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

32 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین زنان و زایمان

دکتر فرزانه حسنی

دکتر فرزانه حسنی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

35 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین زنان و زایمان

دکتر غزال گلی

دکتر غزال گلی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

51 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین زنان و زایمان

دکتر سیده طیبه قاضوی

دکتر سیده طیبه قاضوی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

24 نظر

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر محدثه عالمی

دکتر محدثه عالمی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراح و متخصص زنان و زایمان

جراح و متخصص زنان و زایمان

22 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 3 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر ملیکا آصفی

دکتر ملیکا آصفی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

13 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر رویا شهریاری پور

دکتر رویا شهریاری پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته

فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 6 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر زهرا سیفی

دکتر زهرا سیفی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر بيتا طهماسبی

دکتر بيتا طهماسبی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي

متخصص زنان و زایمان فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر سپیده میرج

دکتر سپیده میرج

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر فاطمه نورا کسائی

دکتر فاطمه نورا کسائی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساری

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ساری

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر زینت کریمی

دکتر زینت کریمی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان، زایمان و نازایی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر سمیرا جعفری

دکتر سمیرا جعفری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان، زایمان و نازایی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر فاطمه قاضی

دکتر فاطمه قاضی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر مینا لطیفی

دکتر مینا لطیفی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر رضوان هوری

دکتر رضوان هوری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر مرجان سهند

دکتر مرجان سهند

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر زنان و زایمان

دکتر ساناز عمادی

دکتر ساناز عمادی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها