تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر غدد

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر غدد

دکتر فاطمه سیاری فرد

دکتر فاطمه سیاری فرد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

34 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر غدد

دکتر پرستو رستمی

دکتر پرستو رستمی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر غدد

دکتر ریحانه محسنی پور

دکتر ریحانه محسنی پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان

4 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها