تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر پوست و مو

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 2 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر هدیه تاجدینی

دکتر هدیه تاجدینی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو، زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو، زیبایی و لیزر

34 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 3 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر ابوالحسن آل محمد

دکتر ابوالحسن آل محمد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

37 نظر
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر معصومه مقصودی

دکتر معصومه مقصودی

متخصص پوست و مو و تغذیه

متخصص پوست و مو و تغذیه

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر الهه نظری

دکتر الهه نظری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

13 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر سیامک رحمانی

دکتر سیامک رحمانی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

10 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر علی پارسا

دکتر علی پارسا

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

1 نظر

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر پوست و مو

دکتر علیرضا میرحیدری

دکتر علیرضا میرحیدری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر

1 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها