تصویر پروفایل
ورود/ثبت نام
راهنما مشاوره های من تنظیمات سوالات متداول قوانین و مقررات

دکتر کرونا

شهر به ترتیب
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر فرید سنگین آبادی

دکتر فرید سنگین آبادی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

34 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر گلاره رضایی

دکتر گلاره رضایی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

42 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر خاطره معصومی

دکتر خاطره معصومی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

17 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر بهناز نجفی

دکتر بهناز نجفی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های عفونی

متخصص بیماری های عفونی

19 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر مینا خان حسینی

دکتر مینا خان حسینی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های داخلی

متخصص بیماری های داخلی

14 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر ایمان جلالی عراقی

دکتر ایمان جلالی عراقی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
دکترای داروسازی

دکترای داروسازی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر بیتا عبدی

دکتر بیتا عبدی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر میترا سمیعی

دکتر میترا سمیعی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های داخلی

متخصص بیماری های داخلی

46 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر سید سعید نورانی

دکتر سید سعید نورانی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های داخلی دستیار فوق تخصصی خون و سرطان

متخصص بیماری های داخلی دستیار فوق تخصصی خون و سرطان

11 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر محمدمهدی ابوترابی

دکتر محمدمهدی ابوترابی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی یزد

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر صمد یاری فرهادآباد

دکتر صمد یاری فرهادآباد

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

10 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر محمد سیاحی

دکتر محمد سیاحی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
متخصص بیماری های داخلی

متخصص بیماری های داخلی

31 نظر
بوردتخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بوردتخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
پاسخگویی در لحظه

دکتر آنلاین کرونا

دکتر دانیال سیاح

دکتر دانیال سیاح

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

8 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر کرونا

دکتر الناز منصوری

دکتر الناز منصوری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

34 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 5 ساعت

دکتر کرونا

دکتر زهرا نوحی

دکتر زهرا نوحی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

17 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کرونا

دکتر عطیه حیدری پور

دکتر عطیه حیدری پور

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

3 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کرونا

دکتر سیامک بهروان

دکتر سیامک بهروان

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

6 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دریافت مشاوره متنی و صوتی دریافت مشاوره تلفنی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کرونا

دکتر احسان سلیمانی

دکتر احسان سلیمانی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

7 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کرونا

دکتر سید ابوالفضل معاشی

دکتر سید ابوالفضل معاشی

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

2 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
میانگین زمان پاسخگویی
میانگین زمان پاسخگویی 8 ساعت

دکتر کرونا

دکتر مصطفی سنجری

دکتر مصطفی سنجری

بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی
پزشک عمومی

پزشک عمومی

5 نظر
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دریافت مشاوره متنی و صوتی
منو پیام های خوانده نشدهگروه هاپست ها